HİKMET DAMLALARI
hikmet damlaları şiir kitabı TebDer

TEBDER YAYINLARI
TEBDER YAYINLARI


 Sayı
Kitabın Adı
Yayın Tarihi
Sayfa
Dağıtım Adedi
1
Abdal Musa
Kişiliği Teşkilatçılığı
 
Ağustos 2011
268
150.000
2
“ADALET TOPLUMU”
Rıza Şehrine Doğru
Evrensel Değerler Oluşturma
 
Temmuz 2009
196
110.000
3
Ahlak –
Davranış Bilimleri
 
Aralık 2007
394
50.000
4
Ahlak Felsefesinden Ahlak Bilimine
Emile Durkheime
 
Aralık 2011
224
250.000
5
Aile ve Ailenin Korunması
Bilge Könezoğlu
 
Mayıs 2012
244
250.000
6
Alevi Bektaşi Kültüründe Kadın
 
Haziran 2011
686
180.000
7
Alevi Bektaşi Yol Esasları
 
Ağustos 2010
160
120.000
8
Alevi Senkretizminin
—Bağdaştırmacılık-
Yapılanışı
(İngilizce)
 
Ocak 2012
238
225.000
9
Alevi Ocakları
 
Şubat 2011
564
150.000
10
Alevilikte Buyruk Kavramı ve İmam Cafer Örneği
 
Kasım 2011
124
280.000
11
Alman Çocuk Edebiyatından Türkçeye Çevrilen Örneklerin İncelenmesi
Edebiyat Serisi 2 Cilt
 
Haziran 2012
1160
 
12
Alvin Ward Gouldner’in
Eleştirel Sosyolojisi Üzerine
(Bilim Serisi)
 
Mart 2012
306
290.000
13
Ahkâm
(Hükümler, İbadet Esasları
Caferi Fıkhına Göre)
 
Aralık 2007
164
60.000
14
Ahlak Felsefesi
(Davranış Bilimleri Penceresinden)
 
Haziran 2008
145
50.000
15
Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları
Rahime Özdoğan
 
Mayıs 2012
208
250.000
16
Anadolu Kültürü ve SEMAHLAR
 
Aralık 2011
336
250.000
17
Anadolu Masallarında
KADININ YERİ
 
Ekim 2011
264
150.000
18
Andrey P. Platonov’un
Eserlerinde İnsan
(Edebiyat Serisi)
 
Mart 2012
286
250.000
19
Arap Milliyetçiliği ve
1918 – 1921
TÜRKİYE – SURİYE
İlişkileri
 
Şubat 2012
564
280.000
20
Ari Usun Eleştirisi
İmmanuel Kant
 
Mayıs 2012
150
250.000
21
Aristoteles Mantığının İslam Usul Bilimlerine Etkisi
(Felsefe Serisi)
 
Ocak 2012
340
225.000
22
Arthur Schopenhauer’de Kötülük Problemi
(Felsefe Serisi)
 
Ocak 2012
230
225.000
23
Arthur Schopenhauer’in
Yeter Sebep İlkesi ve
Kant Eleştirisi
(Felsefe Serisi)
 
Ocak 2012
228
280.000
24
ÂŞIK EDEBİYATINA
Yansımaları
XIX. Yüzyıl
Sosyal – Siyasal Olaylarının
 
Şubat 2012
468
280.000
25
ÂŞIK MAHSUNİ ŞERİF
Şiirlerinde Sosyal Konular
 
Şubat 2012
518
280.000
26
Atalar Sözü
Azerbaycan Atasözleri
(Türk Dünyası Serisi)
 
Mayıs 2012
550
250.000
27
Atatürk’te
MİLLİ ŞUUR
Fikri
 
Şubat 2012
420
280.000
28
Atatürk’ün Devlet Felsefesi
(Filozofların Devlet Felsefeleri ile Karşılaştırmalı)
 
Aralık 432
432
250.000
29
Atatürk’ün Türk Dünyası İle İlişkileri
(Türk Dünyası Serisi)
 
Ocak 2012
420
225.000
30
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında
KARABAĞ SORUNU
 
Şubat 2012
431
280.000
31
Aybastı Ağzı
 
Nisan 2012
528
150.000
32
Azerbaycan Dergisi
(Türk Dünyası Serisi)
 
Mart 2012
660
290.000
33
Baba İshak Destanı
Çocuk Serisi (Resimli)
 
Eylül 2011
25
250.000
34
Baba İshak Destanı
Eylül 2011
286
150.000
35
Barak Türkmenlerinin İnanç, Adet ve Geleneklerinin Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi
 
Şubat 2012
150
280.000
36
Başörtüsü: Mızrağın Ucundaki Kuran
(En çok okunan)
 
Eylül 2010
136
110.000
37
Balkanlarda Alevi Bektaşilik
 
Haziran 2011
368
100.000
38
Balkan Harbi’nden
Kurtuluş Savaşı’na
Türk Deniz Stratejisi
(Strateji Serisi)
 
Mart 2012
608
290.000
39
Başkurt Tatar Efsaneleri Üzerine 3 Cilt
Türk Dünyası Serisi
 
Haziran 2012
1902
 
40
Batı Türkistan Hanlıkları
(Avrupalı Gezginlere Göre)
Türk Dünyası Serisi
 
Mart 2012
360
290.000
41
Batıya Yön Veren
METİNLER
(Dört Cilt)
 
Mayıs 2012
2720
250.000
42
BATTALNAME
(İnceleme – Metin – İndeks)
2 Cilt
 
Mart 2012
1392
290.000
43
Bektaşi Dergâhları
 
Şubat 2011
448
120.000
44
BEKTAŞİ NEFESLERİNDE
Melodik ve Ritmik Özellikler
 
Şubat 2012
438
280.000
45
Belgesel Sinema
(Sanat Serisi)
 
Mart 2012
228
290.000
46
Benlik
(Komisyon)
 
Haziran 2008
129
70.000
47
Ben O’yum
Sri NisargadattaMaharaj
(Farklı Pencereden
Vahdet-i VücutFelsefesi
 
Aralık 2011
309
150.000
48
Bertrand Russell'in
EĞİTİM GÖRÜŞÜ
 
Ekim 2011
426
150.000
49
Big Bang Teorisi Felsefe ve Tanrı
(Bilim Serisi)
 
Ocak 2012
354
225.000
50
Bilgi Toplumunda Teknolojinin Yeri ve Teknoloji Politikalarının Yeri
 
Nisan 2012
492
125.000
51
Bilim Nedir
(Bilim Serisi)
 
Mayıs 2012
226
250.000
52
Bilim Tarihine Bir Bakış
Emine Çavuş
(Bilim Serisi)
 
Mayıs 2012
440
250.000
53
Bilim Teorilerinin Yapısı Ve Gelişimi
Erhan Işıklar
(Bilim Serisi)
 
Mayıs 2012
312
250.000
54
Bilişim Alanında Suçlar
Kamu Hukuku
 
Ocak 2012
276
225.000
55
Budizm NİRVANA
 
Kasım 2011
368
280.000
56
 
Bu mu Dünya
(Şiir Serisi)
 
Temmuz 2011
224
250.000
57
Buyruklara Göre Kızılbaşlık
(Kültür Tarih Serisi)
 
Ocak 2012
496
225.000
58
Buzluk Dağı
(Yerel)
 
Nisan 2009
182
75.000
59
Caferilerde Dini ve Sosyal Hayat
KEÇİÖREN ÖRNEĞİ
 
Şubat 2012
456
280.000
60
Can Yücel’in Shakespeare Çevirilerinde “Sadakat”
Edebiyat Serisi
 
Haziran 2012
336
 
61
Celali Ayaklanmalarında Töre’nin Yeri
(Yerel)
 
Temmuz 2008
212
80.000
62
Cevşen Duasının Hadis İlmi Açısından Kritiği
 
Şubat 2012
254
280.000
63
Cinnetten Cinayete
(Komisyon)
 
Kasım 2010
580
85.000
64
Cumhuriyet Dönemi Sanat Dergilerinde
Türk Devrimi
 
Mart 2012
436
290.000
65
Çağatayca’nın Türk Dilleri Arasındaki Yeri
 
Nisan 2012
758
175.000
66
Çağdaş Liberal Siyaset Felsefesinde
ADALET SORUNU
Rawls, Hayek, Nozick Örnekleri
 
Nisan 2012
316
150.000
67
Çağımız İslam Dünyasında Modernleşme Hareketleri ve Türkiye’deki Etkileri
 
Nisan 2012
560
120.000
68
Çeşitli Bağlamlarıyla Küreselleşme Sözcüğünün Anlamları
(Felsefi Bakış)
 
Ocak 2012
358
225.000
69
Çevre Bilinci
(Bakanlık Serisi)
 
Ağustos 2011
446
125.000
70
Çevre ve Din
(Bakanlık Serisi)
 
Aralık 2011
250
250.000
71
Çorum İlinde Yaşayan Aleviler Üzerine Bir Araştırma
 
Aralık 2011
119
150.000
72
Çukurova Bal Arıları
Üreticiler Serisi
 
Haziran 2012
520
 
73
Çukurova Türkmen Aşiretleri
 
Mart 2012
226
290.000
74
Dağ Ekosistemlerinin
Önemi Ve Planlama Kriterleri
Zehra Şenay Alışkan
 
Mayıs 2012
370
250.000
75
DAVUT SULARİ Ve
Ozanlık Geleneğinde
Rolü
 
Şubat 2012
898
280.000
76
Dedem Korkut Kitabı’nın Söz Dizimi
2 Cilt
 
Nisan 2012
1568
250.000
77
Descartes ve Spinoza’da
DUYGU
 
Arlaık 2011
364
150.000
78
Devrim Sonrası
İRAN
Dış Politikası
(1979- 2005)
 
Şubat 2012
150
280.000
79
Divanlarda Kısa Mesneviler
19. ve 20 yüzyıl
Edebiyat Serisi
 
Haziran 2012
470
 
80
Doğu Felsefesi
Aralık 2011
174
250.000
81
Doğu Türkistan Tarihinde
Kırgızların Tesiri
(1700 – 1878)
 
Nisan 2012
346
125.000
82
Dil Bilim
 
Mart 2012
220
290.000
83
Diyalog
Kavram Olarak
 
Şubat 2011
276
60.000
84
Dua – Niyaz
 
Aralık 2007
238
70.000
85
Dünya Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm
(İktisat Serisi)
 
Ocak 2012
256
225.000
86
II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’de Kültürel Değişimlere Yol Açan İç ve Dış Etkenler
(1945 – 1960)
 
Nisan 2012
742
125.000
87
Düşünce Tarihi
 
Kasım 2011
377
225.000
88
Ebu’l-Berekat el-Bağdadi’nin
TABİAT FELSEFESİ
 
Ağustos 2011
426
150.000
89
Edep Rasullerin Ahlakı
 
Mayıs 2008
145
75.000
90
EDNÂİ DİVANCESİ
(Edebiyat Serisi)
 
Mart 2012
908
290.000
91
Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı
(Eğitim Serisi)
 
Mart 2012
326
290.000
92
Elazığ Alevileri Üzerine Alan Araştırması
 
Ocak 2012
312
280.000
93
Elektronik Harp ve Sinyal Karıştırma
(Strateji Serisi)
 
Aralık 2011
180
150.000
94
Ehl-i Beyt Tasavvuru ve Erken Dönemdeki Yansımaları
(Hicri I. Ve II. Asırlar)
 
Aralık 2011
386
200.000
95
Emevi Sünniliğinden Türkmen Aleviliğine
(En çok okunan)
 
Nisan 2008
362
85.000
96
Epistemolojik Açıdan Dünya Sistemleri Analizi
 
Nisan 2012
476
150.000
97
Ermeni Diasporasının
A.B.D’de Çalışmaları
 
Nisan 2012
626
175.000
98
Erzincan Ağzının
Ses Bilgisi ve
Söz Varlığı
 
Nisan 2012
470
125.000
99
Eski Uygur Türkçesinde
İkilemeler
(Türk Dünyası Serisi)
 
Ocak 2012
790
225.000
100
Essah’tan Erikli Baba’ya
(Deneme)
 
Mart 2011
684
180.000
101
Evrenin Sırrı
Semah
(En çok okunan)
 
Mayıs 2011
348
120.000
102
Evrime Giriş
(Bilim Serisi)
 
Aralık 2011
172
250.000
103
Evrim Kuramı ve Bağnazlık
Prof.Dr. Cemal YILDIRIM
(Bilim Serisi)
 
Nisan 2012
208
250.000
104
F. Scott Fitzgerald’ın Öykülerinde Kadın
(Edebiyat Serisi)
 
Mart 2012
224
290.000
105
Fahreddin Razi ve Uluhiyet Anlayışı
İlahiyat Serisi
 
Haziran 2012
190
 
106
Fahreddin Razi’de
Bilgi Teorisi
Felsefe Serisi
 
Haziran 2012
432
 
107
Falih Rıfkı Atay’ın Kaleminden Atatürk ve Türk Devrimi
(Devriler Serisi)
 
Mayıs 2012
386
250.000
108
Farabi’nin Epistemolojisinde
Kesinlik Problemi
Felsefe Serisi
 
Haziran 2012
378
 
109
Felsefe
(Felsefeye Giriş)
 
Aralık 2007
495
110.000
110
Felsefe Açısından Sosyal Bilimlerde
Nitelik ve Anlam Sorunu Tartışması
Nisan 2012
456
150.000
111
Felsefenin Geleceği Üzerine
Celal Nuri – F.A. Hilmi Tartışması
 
Nisan 2012
274
150.000
112
Felsefenin Metotları
(En çok okunan)
 
Ocak 2011
244
80.000
113
Felsefede Antik Devir
Herakleitos, Ksenofanes, Parmanides...
 
Ocak 2011
246
80.000
114
FİHİ MA-FİH
Mevlana
 
Şubat 2012
212
280.000
115
Francis Bacon’un
Yeni Mantık
(New Organum)
Anlayışı
 
Nisan 2012
412
175.000
116
Fuzuli Divanı
Tam Metin
 
Mayıs 2012
630
250.000
117
Fuzuli Divanı’nda ŞİKAYET
 
Nisan 2012
432
225.000
118
Fuzuli’nin Türkçe Divanı’nda
ZAMAN
 
Şubat 2012
330
280.000
119
GAYBET İNANCI
Ve Şiilikteki Yeri
 
Şubat 2012
474
280.000
120
Gazali’de Hidayet ve Dalalet Kavramları
 
Aralık 2011
218
200.000
121
Gazali’de Adalet Kavramı
(Felsefe Serisi)
 
Aralık 2011
274
250.000
122
Gazali’ye Göre Yaratma
 
Ocak 2012
238
280.000
123
Gazi’de Kadın
 
Mart 2012
510
290.000
124
Geçmişten Günümüze
Land Art Sanat Akımı
Diğer Disiplinlerle İlişkisi
(Sanat Serisi)
 
Mart 2012
670
290.000
125
Geçmişten Günümüze Yahudi Mezheplerinin
MESİH ANLAYIŞI ve
Mesihi Hareketler
 
Kasım 2011
284
150.000
126
Geleceğin Dünyasını Kurmada “Hünkâr Hacı Bektaşi Veli’nin Teşkilatçılığı”
 
Mart 2009
168
140.000
127
Genetik Algoritma İle Proje Çizelgeleme
(Proje Serisi)
Ocak 2012
436
225.000
128
Gülümsemeler
(En çok okunan)
 
Eylül 2011
212
250.000
129
Güney Azerbaycan’da Bağımsızlık Hareketleri ve Türk Dünyası İçin Önemi
 
Aralık 2011
468
150.000
130
Günter Grass’ın Teneke Trampet Eserinde Toplum Eleştirisi
Edebiyat Serisi
 
Haziran 2012
200
 
131
Günümüz Doğa Felsefesinde
Bilim – Felsefe –Din
İlişkileri
 
Mayıs 2012
508
250.000
132
H.B.V.NİN
Makalat Eserinin
İsmail bin Mikail Tercümesi
Transkripsiyonu
 
Şubat 2012
566
280.000
133
Habis “Umer” Ağacının Meyvesi Olan Mollalar
 
Temmuz 2009
584
80.000
134
Hacı Bayram Veli ve
Tasavvufi Görüşleri
 
Şubat 2012
204
280.000
135
Hacı Bektaş Veli’de
Din Anlayışı
(Düşünce Serisi)
 
Aralık 2011
438
200.000
136
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
DÜŞÜNCE DÜNYASI
 
Kasım 2011
 
250.000
137
Hadis İlmi ve
Nehcül Belağa
 
Aralık 2007
681
70.000
138
Hakikati İlahiye
Felsefe Serisi
 
Haziran 2012
422
 
139
Hamzanamelerin
Halk Edebiyatındaki Yeri
(Edebiyat Serisi)
 
Mart 2012
420
290.000
140
Hasan Ali Yücelin Eğitim Felsefesi Ve
Türk Milli Eğitimine Katkıları
(Bakanlık Serisi)
 
Mayıs 2012
208
250.000
141
HASAN CEMALİ BABA
Hayatı, Sanatı ve Eserleri Üzerine
(Edebiyat Serisi)
 
Mart 2012
880
290.000
142
Hatay Türkmen Aşiretleri ve Bu Aşiretlerin İskânı
18. ve 19. Yüzyıllar
 
Nisan 2012
262
150.000
143
Hatayi’nin Şiir Dünyası
 
Aralık 2011
368
250.000
144
Hatemi Dönemi
Türkiye-İran
İlişkileri
 
Şubat 2012
306
280.000
145
Hatıralar Işığında Türk Kamuoyunda
Balkan Savaşları
(1912 – 1913)
(Tarih Serisi)
 
Mayıs 2012
214
250.000
146
Hayatta Kalma, Düzen Kurma
(Strateji Serisi)
 
Mart 2008
216
50.000
147
Hayreti Divanı’nda
AŞIK
(Edebiyat Serisi)
 
Mart 2012
620
290.000
148
Hazreti Ali Tasavvuru
Leyla İlkay Özsüer
 
Şubat 2012
296
280.000
149
Hıdır Abdal Sultan Tekkesine Bağlı
Ocak Köyü
Halk İnanışları
 
Şubat 2012
195
280.000
150
Hikayeti Hüseyin
Ali B. İbrahim
Edebiyat Serisi
 
Haziran 2012
322
 
151
Hubyar Sultan Ocağı
(Yerel)
 
Ocak 2009
448
65.000
152
Hz. Peygambere Yapılan Büyüler ve Büyücülük
 
Ocak 2012
294
225.000
153
Hz Peygamberi İkaz Eden Ayetler
Ramiz Memmedov
 
Mayıs 2012
268
 
154
İbn Kemmune Ve Felsefesi
Felsefe Serisi
 
Haziran 2012
504
 
155
İbn Rüşd’ün İbn Sina’yı Eleştirisi
Felsefe Serisi
 
Haziran 2012
296
 
156
İbn Seb’in Hayatı Eserleri Ve Felsefi Görüşleri
Felsefe Serisi
 
Haziran 2012
466
 
157
İbn-i Rüşd’de
İnsan Hürriyeti
 
Nisan 2012
488
200.000
158
İbn-i Rüşd’de
Metodoloji
 
Nisan 2012
322
200.000
159
İbni Sina’da Doğa Felsefesi
 
Ağustos 2011
264
125.000
160
İkinci Körfez Savaşında Irak’taki ABD Propaganda Bildirilerinin Değerlendirilmesi
 
Nisan 2012
432
175.000
161
İKRAR
 
Eylül 2009
434
75.000
162
İlahi Dinlerin Hedeflediği
İDEAL İNSAN
 
Kasım 2011
268
200.000
163
İmadeddin Nesimi
DİVANI
(Seçilmiş Eserler
İki Cilt)
 
Mayıs 2012
732
250.000
 
İnanç Fırtınları
Felsefe Serisi
 
Haziran 2012
522
 
164
İngiliz Roman Geleneğinde Çocuk Edebiyatının Gelişimi
— Arketipçi Eleştiri Kuramına Göre -
 
Nisan 2012
546
150.000
165
İRADE
Spinoza – Leibniz
 
Ekim 2011
468
250.000
166
İran’da 1979 Devriminden Sonra Egemenlik ve Siyasal İktidar
 
Şubat 2012
326
280.000
167
İran’da Aydınlanma ve Devrim
1953 – 2006
 
Şubat 2012
458
280.000
168
İran’da Milliyetçilik ve Bölgeye Yansımaları
 
Şubat 2012
800
280.000
169
İran’nın İç Politikasında
Azerbaycan Türkleri
 
Aralık 2011
332
300.000
170
İsa (A.S.)’ın Akibeti
Meselesi
 
Mart 2012
534
290.000
171
Isparta, Senirkent, Uluğbey Beldesi’nde
Alevilik
(Saha Araştırması)
 
Mart 2012
560
290.000
172
J.J. Rousseau Felsefesinde
İnsanın Özgülüğü Problemi
 
Nisan 2012
164
125.000
173
Jean Paul Sartre’in Özgürlük Yolları
Yapıtına Oluşumsal Yapısalcı Bir Yaklaşım
 
Nisan 2012
614
175.000
174
Joachim Wach’a Göre
Bilimlerin Tasnifi
(Bilim Serisi)
 
Mart 2012
280
290.000
175
John Barth’ın Eserlerinde Postmodern Ögeler
Zeynep ALTUĞ
 
Nisan 2012
260
125.000
176
John Dewey’in Pragmatik Politik Düşüncesi ve Politikada
Pratik Meşruiyet Sorunu
 
Nisan 2012
488
125.000
177
John Dos Passos ve
Roman Tekniği
 
Nisan 2012
342
150.000
178
John Hick’in Uluhiyet Anlayışı Işığında Hırıstiyan Tezinin Felsefi Güçlükleri
 
Haziran 2012
344
 
179
Josiah Royce'un
SADAKAT FELSEFESİ
 
Ağustos 2011
246
150.000
180
Kadı Burhanettin
DİVANI
(Seçilmiş Eserler
İki Cilt)
 
Mayıs 2012
1344
250.000
181
Kadın Kimliğinin İnşası
 
Mart 2012
334
290.000
182
Kamera Gerçek İlişkisi ve Belgesel Sinemada Gerçek
(Sanat Serisi)
 
Mart 2012
232
290.000
183
Kant’ın Ödev Ahlakı
 
Ağustos 2011
368
150.000
184
Karl Popper’de
Bilimsel Yöntem Sorunu
 
Nisan 2012
266
175.000
185
Karl Popper’in
Bilim Anlayışı
 
Nisan 2012
230
175.000
186
Kaz Dağları Yöresinin Geleneksel İlaçları
 
Kasım 2011
 
462
150.000
187
Kazan Alimi Ahmet Baytursunoğlu’nun Hayatı ve Eserleri
Sertan Alibekiroğlu
(Türk Dünyası Serisi)
 
Mayıs 2012
292
250.000
188
Kazak Sözlü Geleneğinde Arkaik Destanların Tipolojik Özellikleri
 
Nisan 2012
982
175.000
189
Kelime Kazanımında Müziğin Etkisi
 
Nisan 2012
272
225.000
190
Keloğlan Masallarının Tespiti ve Tasnifi
Aysun Dursun
 
Mayıs 2012
834
 
191
Kerbela, İmam Hüseyin, Muharrem Orucu ve Aşura
 
Haziran 2011
324
120.000
192
Kerbela Mersiyeleri
(2 Cilt)
 
Aralık 2011
1118
250.000
193
Kırgız Hikâye Ve Destanlarında
Anlatı Zamanları 2 Cilt
Türk Dünyası Serisi
 
Haziran 2012
1260
 
194
Kırgız Türkçesindeki Deyimler
2 Cilt
 
Nisan 2012
1468
175.000
195
Kırgız Türkçesinin
Şekil Bilgisi
 
Nisan 2012
766
175.000
196
Kırım Karaycasıyla Yazılmış Bir Mecmua
2 Cilt
Türk Dünyası Serisi
 
Haziran 2012
2026
 
197
Kırım Tatarcasıyla Yazılmış Hikayeler
1928 – 1937
Türk Dünyası Serisi
 
Haziran 2012
450
 
198
Kırşehir Yöresi Abdalların Dini İnançları Üzerine Bir Araştırma
(Kırşehir Abdalları)
 
Mart 2012
328
290.000
199
Kızılbaşlık Türkmenlik
(Yerel)
 
Ekim 2011
468
225.000
200
Köroğlu Gülce Buluşması
Edebiyat Serisi
 
Haziran 2012
260
 
201
KÖROĞLU’NUN
KAZAK VARYANTLARI
2 CİLT
(En çok okunan)
 
Ekim 2011
896
250.000
202
Köroğlu’nun Zuhuru
 
Ekim 2011
624
150.000
203
Köroğlu’nun Zuhuru Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma
(İnceleme – Metinler)
2 Cilt
 
Nisan 2012
1232
225.000
204
Kul Himmet Dede
(Yerel)
 
Mart 2009
262
235.000
205
Kuluncak Alevilerinde Hayat ve Yaygın Halk İnanışları
 
Şubat 2012
258
280.000
206
Kuranda Dini Tecrübe
Bir Din Felsefesi Sorunu Olarak
Felsefe Serisi
 
Haziran 2012
340
 
207
KURBAN
“Tarihin Kalbi Kerbela”
 
Ocak 2008
360
250.000
208
Kuranda İnsan
(Komisyon)
 
Ağustos 2009
132
245.000
209
Kutbeddin Razi’nin Hayatı, Eserleri Ve Felsefesi
Felsefe Serisi
 
Haziran 2012
466
 
210
Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar
2 Cilt
Türk Dünyası Seridi
 
Haziran 2012
1346
 
211
Kültürel Psikolojinin Felsefi Temelleri
Felsefe Serisi
 
Haziran 2012
186
 
212
Küreselleşme Bağlamında
Din ve Terörizm
 
Ocak 2012
448
225.000
213
Küreselleşme
BÜTÜNLEŞME ÇALIŞMALARI
(Komisyon)
 
Mayıs 2011
894
160.000
214
Küreselleşme Karşıtı Hareketler
 
Ocak 2012
666
225.000
215
Küreselleşme Karşıtı Hareketler ve Sivil İtaatsizlik
 
Ocak 2012
408
225.000
216
Küreselleşme Sürecinde Ortadoğu’da
Medyanın Rolü
Ocak 2012
380
225.000
217
Küreselleşme ve
Uluslar arası Güvenlik
(G.K.)
 
Ocak 2012
672
225.000
218
Kitabı Mukaddes Açısından
Yahudilik ve Hıristiyanlıkta
SEÇİLMİŞLİK ANLAYIŞI
 
Ekim 2011
426
150.000
219
Latince Sanat Terimleri Üzerine Bir Araştırma
Procopius
“De Aedificiis”
 
Mart 2012
258
290.000
220
Lübnan’da Toplum Yapısının Devlet Yönetimine Etkisi
 
Ocak 2012
440
225.000
221
Makale Nasıl Yazılır Ve Yayımlanır
Bilim Serisi
 
Haziran 2012
392
 
222
Max Weber Sosyolojisi
Üzerine Bir Çalışma
(Ebru DOLUNAY)
 
Ocak 2012
294
225.000
223
Mehdi (a.s.) ve Hükümet
(Komisyon)
 
Aralık 2007
462
160.000
224
Metodoloji Yöntem Bilim
 
Aralık 2007
136
275.000
225
Mevlana’da
SİYASET FELSEFESİ
Problemleri
 
Ağustos 2011
462
150.000
226
Mevlana’nın Piri
Hacı Bektaşi Veli
 
Eylül 2008
380 
85.000
227
Modern Bilimlerin Türkistan’a Girişi
(1800 – 1917)
 
Mart 2012
588
290.000
228
"MOLLA DÜZENİ"
Tarih Boyu Cinayetler
(En çok okunan)
 
Haziran 2009
212
120.000
229
Molla Sadra’nın
BİLGİ ANLAYIŞI
 
Şubat 2012
232
280.000
230
Muharrem ve Matem Dosyası
 
Ağustos 2011
320
125.000
231
Muğla Yöresi
Alevi Türkmen Halk Edebiyatı ve Folklor Ürünleri Üzerine Bir Araştırma
(2 Cilt)
 
Ocak 2012
1074
225.000
232
Mustafa Kemal Atatürk’te İnkılâpçılık ve
İnkılâplar
 
Şubat 2012
488
280.000
233
NASİRUDDİN TUSİ’NİN
İbn Sinacılığı
(Felsefe Serisi)
 
Şubat 2012
474
280.000
234
Nasrettin Hoca
Abdulbaki GÖLPINARLI
 
Şubat 2012
240
280.000
235
NATO’nun Değişen Konsepti
Derya Gonca Peksarı
 
Mayıs 2012
472
 
236
Norman Kingsley Mailer’in
Bazı Eserlerinde Azınlık Ve Güç Kavramı
 
Haziran 2012
308
 
237
Nükleer Silahların Uluslararası İlişkilerdeki Rolü
 
Şubat 2012
486
280.000
238
On Altıncı Asır Osmanlı Toplumunda Belli Başlı Kızılbaş İsyanları
Elif Gül Akman
 
Mayıs 2012
226
250.000
239
Otman Baba Velayetnamesi
 
Ağustos 2011
384
150.000
240
Özbek ve Uygur Türkçelerinde
İSİM
 
Nisan 2012
728
125.000
241
Pir Sultan Abdal Gerçeği
 
Ağustos 2009
368
65.000
242
Pir Sultan Abdal’ın Şiirlerinde
Sosyolojik Temeller
(F.Çakır GÜNEŞ)
 
Ocak 2012
414
225.000
243
Pir Sultan Abdal Şiirlerinin Tahlili ve
Dayandığı Temeller
(Haydar DELİGÖZ)
2 Cilt
 
Ocak 2012
1292
280.000
244
Propaganda Aracı Olarak
SİNEMA
 
Şubat 2012
222
280.000
245
Psikolojik Operasyonlar Teorisi
(K.H.O.)
 
Ocak 2012
306
225.000
246
Rakka Sürgünü
(Yerel)
 
Mayıs 2009
258
35.000
247
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisinden
Beklentiler
(Eğitim Serisi)
 
Mart 2012
528
290.000
248
Rus Dilinde Deyimlerin Tarihsel (Etimolojik) Açıdan İncelenmesi
Svetlana Stomatov
 
Mayıs 2012
584
250.000
249
Sade Yazılar
(Şiir Serisi)
 
Temmuz 2011
242
250.000
250
Sanat Eğitimi
(Eğitim Serisi)
 
Mart 2012
392
290.000
251
Sanat Eğitimi Çalışmalarına Renk Yönünden Analitik Bir Yaklaşım
 
Haziran 2012
256
 
252
Sanat Eğitimi Ve Çevre İlişkis
Sanat Serisi
 
Haziran 2012
290
 
253
Sanat Eğitiminde Afiş
(Eğitim Serisi)
 
Mart 2012
336
290.000
254
Sanata İzin
(Şiir Serisi)
 
Temmuz 2011
212
250.000
255
Savaş Üzerine
Carl Von Clausewitz
(Strateji Serisi)
 
Mayıs 2012
504
250.000
256
SEMBOLLER
İlahi Dinlerde Dini Semboller
 
Kasım 2011
446
200.000
257
Sevgi
(Komisyon)
 
Ocak 2011
182
75.000
258
Sistem Kurmada Disiplinler
(Strateji Serisi)
 
Şubat 2008
184
85.000
259
Semaha Şiir
(Şiir Serisi)
 
Haziran 2011
236
250.000
260
Sinemada Görsel Zaman Mekan Kurgusu
(Sanat Serisi)
 
Mart 2012
574
290.000
261
Sivas İlbeyi Ağzı
İnceleme Metinler Sözlük
 
Haziran 2012
292
 
262
Sivas Kaynaklı
Cönkler Üzerine Tetkik
(Edebiyat Serisi)
 
Mart 2012
594
290.000
263
Sivas’ta Aşıklık Geleneği ve
AŞIK RUHSATİ
(Edebiyat Serisi)
2 Cilt
 
Mart 2012
1308
290.000
264
 
 
 
 
265
Semah Felsefesi Açısından Zuhur İnancı
(En çok okunan)
 
Temmuz 2011
846
250.000
266
Sinema ve Varoluşçuluk
(Sanat Serisi)
 
Ocak 2012
682
225.000
267
Soğuk Savaş Sırasında
Amerikan Propagandası
—Türkiye Örneği-
 
Nisan 2012
462
150.000
268
SORGULAYAN DENEMELER
Sceptical Essays
Bertrand Russell
 
Nisan 2012
182
175.000
269
Sosyo Kültürel Faktörlerin Savaştaki Önemi
(Taner KAPLAN)
 
 
Ocak 2012
400
225.000
270
Sosyolojik Açıdan Küreselleşme ve
Ulus Devlet
(Giddens, Bauman ve Habermas Örneği)
 
Ocak 2012
404
225.000
271
Sosyolojik Düşünme ve Metodolojisi
 
Nisan 2012
150
175.000
272
Spinoza Felsefesinde Varlık ve Bilgi
(Felsefe Serisi)
 
Ocak 2012
358
225.000
273
Sühreverdi Felsefesinde Epistemoloji
Felsefe Serisi
 
Haziran 2012
392
 
274
Süreç Din Felsefesi’nde
Din – Bilim İlişkisi
Kevser ÇELİK
 
Nisan 2012
216
175.000
275
Semah Felsefesi
 
Ağustos 2011
186
125.000
276
Şah Tahmasb
(Tarih serisi)
 
Ekim 2011
642
225.000
277
Şah Veli Ayıntabi’nin Risaletül Bedriyyesi
Edebiyat Serisi
 
Haziran 2012
646
 
278
Şahî’nin
FERHATNAMESİ
(Edebiyat Serisi)
2 Cilt
 
Mart 2012
1682
290.000
279
Şehriyar’ın Hayatı, Sanatı ve Şiirinin Özellikleri
 
Şubat 2012
306
280.000
280
Şeyh Bedreddin’in Fıkıhçılığı
 
Ocak 2012
600
225.000
281
Şiban Han Divanı
2 Cilt
(Edebiyat Serisi)
 
Mart 2012
1624
290.000
282
Şihabüddin Sühreverdi’nin
Hikmeti İşrak Anlayışı
 
Haziran 2012
248
 
283
Şiirle Semah
(Şiir Serisi)
 
Mayıs 2011
412
150.000
 
Şiir Metodu
 
Ağustos 2011
156
125.000
284
Tanah’ta Yahudi Dini Hayatına Yönelik
ELEŞTİRİLER
 
Ekim 2011
368
150.000
285
TARİH
Dinler Tarihine Kısa Bakış Cilt I II
 
Aralık 2007
154
75.000
286
TEFSİR
Allame Tabatabai’nin
Tefsir Metodu
 
Aralık 2007
145
50.000
287
Tehcir Öncesi Amerika’ya Ermeni Göçü
 
Mart 2012
682
35.000
288
Tekeli’de Zuhuru Beklemek
CD Ekli
 
Mayıs 2011
680
120.000
289
Terörizmle Mücadelede
Uluslar Arası İşbirliği Çerçevesinde NATO’nun Rolü
Didem Yaman
 
Mayıs 2012
414
250.000
290
Tevfik Fikret Şiirlerinde
Edebi Sanatlar
Ayşe Çevirici
 
Mayıs 2012
972
250.000
291
TEVHİT
(Hadisler Işığında)
 
Temmuz 2008
127
150.000
292
Tezkiretül Mülüke göre
SAFEVİ DEVLET TEŞKİLATI
 
Ekim 2011
684
150.000
293
Thomas Bernhard’ın Öykülerinde Normaldışı Davranışlar
Edebiyat Serisi
 
Haziran 2012
424
 
294
Thomas S. Kuhn’un
Bilim Tasarımı ve bu
Tasarımın Tarihsel Arka Planı
 
Nisan 2012
226
175.000
295
“Tokat “ Alevilik Üzerine
(Yerel)
 
Temmuz 2009
462
60.000
296
Tokat Haydarhane Vakfı
(Yerel)
 
Ocak 2012
270
225.000
297
Tokat ve Divriği Temelli
Cönkler Üzerine
2 Cilt
(Edebiyat Serisi)
 
Mart 2012
1.200
290.000
298
Toplumsal Muhalefet ve
Mizah Dergileri
 
Şubat 2012
326
280.000
299
Töre
“Lider Olmanın Töresi”
(Yerel)
 
Haziran 2009
342
110.000
300
TURABİ DİVANI
(Edebiyat Serisi)
 
Mart 2012
704
250.000
301
Turabi’nin Manzum
Battalnamesi
(Edebiyat Serisi)
2 Cilt
 
Mart 2012
1.238
290.000
302
Türk Alman Poetikasının Kitabı
Edebiyat Serisi
 
Haziran 2012
1054
 
303
Türk Masallarında
KADIN FİGÜRÜ
 
Aralık 2011
264
150.000
304
Türk Sinemasında Bağımsızlık Anlayışı ve
Temsilcileri
(Sanat Serisi)
 
Mart 2012
532
290.000
305
Türk Sinemasında
Din Adamı
(Sanat Serisi)
 
Mart 2012
408
290.000
306
Türk ve Kızılderili Mitolojilerinde
İNSAN DOĞA İLİŞKİSİ
 
Kasım 2011
346
150.000
307
Türk Toplumunda
CAFERİLER
Halkalı Örneği
 
Şubat 2012
228
280.000
308
Türk Sinemasında Bağımsızlık Anlayışı ve
Temsilcileri
(Sanat Serisi)
 
Mart 2012
532
290.000
309
Türk Sinemasında
Din Adamı
(Sanat Serisi)
 
Mart 2012
408
290.000
310
Türk ve Kızılderili Mitolojilerinde
İNSAN DOĞA İLİŞKİSİ
 
Kasım 2011
346
150.000
311
Türk Toplumunda
CAFERİLER
Halkalı Örneği
 
Şubat 2012
228
280.000
312
Türkçe ve Çincenin
Ses Yapıları Açısından Karşılaştırılması
Simay TUĞLU
 
Nisan 2012
200
175.000
313
Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Ve Kültürel Kimlik Geliştirme
 
Haziran 2012
328
 
314
Türkçe Söyleyen
CAN YÜCEL
Edebiyat Serisi
 
Haziran 2012
358
 
315
Türkçe’de Franz Kafka Ve Dönüşüm
 
Haziran 2012
634
 
316
Türkçenin Doğru Kullanımı
Edebiyat Serisi
 
Haziran 2012
292
 
317
Türkistan’da Eğitim
(1865 – 1917) ve
Çarlık Rusyası’nın Sosyopolitik açıdan Eğitime Yaklaşımı
 
Nisan 2012
784
175.000
318
Türkistan’da Sufizm Ve Dini Hayat
Türk Dünyası Serisi
 
Haziran 2012
298
 
319
Türkiye’de 1950 Sonrası
Görsel Sanatlar Koleksiyonculuğunun Gelişimi
 
Mart 2012
306
290.000
320
Türkiye Türkçesi Ağızlarında
“Alevi – Bektaşi”
ANLAMLI SÖZ VARLIĞI
 
Ekim 2011
160
200.000
321
Türkiye’de
Düşünce Yayınları
Kaynakça Taraması
 
Ağustos 2011
168
150.000
322
Türkiye’de Bilgisayar Destekli Eğitim
 
Haziran 2012
440
 
323
Türkiye’de Taşınmaz Kültür Varlıkları
Bakanlık Serisi
 
Haziran 2012
548
 
324
Türkmen Takı Kültürü
Türk Dünyası Serisi
 
Haziran 2012
190
 
325
Uluslararası
İnsan Kaynakları
Yönetimi
 
Mart 2012
468
290.000
326
Usulud Din
 
Aralık 2007
274
65.000
327
Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Becerilerinin Yordanması
 
Nisan 2012
222
225.000
328
VARİDAT (Tam Metin)
(Temel Eserler)
 
Aralılk 2011
148
250.000
329
Vicdani Retçilik
(Toplum Serisi)
 
Ocak 2012
380
225.000
330
Vilayetname’de
MOTİFLER
 
Aralık 2011
109
250.000
331
Virani Dede
FAKRNAME
(Tarih Kültür Serisi)
 
Ocak 2012
440
225.000
332
Virginia Wolf’un Entelektüel Birikimi
(Hümanist ve Feminist bir Yazar Olarak)
 
Mart 2012
202
290.000
333
Yahudi Lobisinin ABD İçindeki Konumu ve
Ortadoğu Politikasında
Rolü
Zenife UMEROVA
 
Nisan 2012
530
150.000
334
Yahudilikte Din Adamları Müessesesi
(Tanah Döneminde)
 
Mart 2012
660
290.000
335
Yaşayan Eski Türk
İNANÇLARI
 
Ekim 2011
344
150.000
336
Yeni Uygur Türkçesinin Tarihi Karşılaştırmalı
SES BİLGİSİ
 
Nisan 2012
774
 
 
125.000
337
Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılmasından Sonra
BEKTAŞİ TEKKELERİ
(Yakınçağ Tarihi)
 
Aralık 2011
280
300.000
338
Yunus Emre Divanı’nda Söz Varlığı
Edebiyat Serisi
 
Haziran 2012
 
 
339
Yunusca
(Şiirler)
 
Eylül 2011
235
250.000
340
Yücelerin Yücesine Yücelmek
 
Kasım 2009
364
90.000
341
Zül fi kâr
(Şiir Serisi)
 
Şubat 2012
546
250.000
ADRESE HAVALE: Erkan Yazargan Semerkant Mah. Murat Apt. No:32 TOKAT CEBE HAVALE: +90 535 063 84 23