HİKMET DAMLALARI
hikmet damlaları şiir kitabı TebDer

Hezimet
HEZİMET          “Düşüncesiz düşünürlere”

 

İslam ümmeti

Yokluk, yoksulluk, sefalet ve rezalet

Çukurlarında bulunca kendini

Dünya savaşlarından sonra

Cemalettin Afgani, Abduh, El Benna

Mevdudi, Seyit Kutup, Nursi ve diğerleri

Bir araya getirebilmek için yeniden

Yeniden uyanış, yeniden doğuş

Hareketleri.

Taassubu, cehaleti, yozluğu, yobazlığı

Yok etmek yerine

Suçu yine

Karşıdakinin üzerine atıp;

Düşülen bu haller hep

Sömürgecilerin oyunu,

Siyonistlerin entrikaları,

Haçlıların saldırıları

Amerikancı İslam zırvaları

Felaket üstüne felaket

Hezimet üstüne hezimet

 

Kurtulabilir misin? Zor

Batılılar şöyle, batılılar böyle

Bir avuç kozmopolit, şom ağızlı

Başımıza gelenlerin suçlusu onlar

Öyle mi!

Sütten çıkmış ak kaşık

Dünya zaten zindan

Bir tokat yetmedi, bir tokat daha

Tokat yetmez tekme, yumruk hatta

Akıllanmayacaksın

Taassuptan kurtulmadan

Suçu kendinde aramadan

 

25.11.2011

TOKAT

 

ADRESE HAVALE: Erkan Yazargan Semerkant Mah. Murat Apt. No:32 TOKAT CEBE HAVALE: +90 535 063 84 23