HİKMET DAMLALARI
hikmet damlaları şiir kitabı TebDer

Kayıp Kitap Semboller
KAYIP KİTAP SEMBOLLER                “Anlamlara”

 

Papa. Bizdeki tam karşılığı baba

Sanıldığı gibi Hint dinlerinden değil

Tam da özümüzden Rama’dan beri

Abi, baba, dede

Ayrı, ayrı makamlar. Kutsallıklar

Tıpkı çırak, kalfa, usta gibi

Hıristiyanlıkta “Papa”ya dönüşür

İnanmışların kendisinde birleştiği temsilci

Bana sorarsan bu gün;

Tuhaf giysili, aklı karışık, büyülenmiş gibi duran

Yaşlı bir adam, teferruatlarda boğulan

Milyarlarca inanmışı, eyyamcılıkla oyalamadan

Söyleyiver Papa, korkma!

“Ey insanlar! Kutsal ruh, istisnasız hepinizde var.”

 

Kızıl Nehir. Tarot’tan hatta

Ölüler kitabından hatta Tevrat’tan

Fışkırıp gelen.

Bana sorarsan; Kızıl Irmak, isim isabetli

Berisinde bir nehir daha lazım

Batısında Yeşil Irmak

İşte anlam: Tüm tarihin düğüm noktası

Sırların birleştiği yer.

Yeterince anlaşılır mıyım?

Sembol deyip sizi dolandırıyor muyum?

 

Yeni şehir. Nostradamus uzmanları

Bunu doğru bildiler. Aynen tahmin ettikleri gibi

 

Çark. Zaman döngüsü

Bu sembole semah deyip

Uzun uzun irdeledik

Hatta adına bir şiir kitabı dizdik

Bir uçtan bir uca yolculuğu güneşin

İki yüz elli milyon yıl

Çark şeklinde galaksiler döner ha döner

On üçüncü gizli burç, yay ile oğlak arası

Çinli astronomlar buna Tao

Sümerler başak ucu

Türkler, “Nokta” adını koydu.

 

Kum saatine gelince

Dolan zaman, dairenin içinde on iki nokta

 

“O Adam” da yanıldılar

Zannettikleri gibi “Yanlış Kişi” değil O

İsa’nın haber verdiği adil

Hatta “O insanoğlu benim” dediği İsa’nın

Onun sembolü

Gizlemeden, saklamadan açıvermesi örtüyü

Herkesin hatta çocukların bile

Anlayabileceği kadar, basit anlatması

Teferruata dalmadan

Sapmalara aldanmadan

On ikinin tam ortasını hedef alan

Eli tutulamayan

Kahramanların, bilgelerin, velilerin

Erenlerin, peygamberlerin

Kendisiyle övündüğüdür.

 

Yeterince açık olmuştur umarım

Buraya kadar okuyabilenler de

Yazılmıştı ta önceden.

 

29.11.2011

TOKAT

“KAYIP KİTAP” Kitabından

ADRESE HAVALE: Erkan Yazargan Semerkant Mah. Murat Apt. No:32 TOKAT CEBE HAVALE: +90 535 063 84 23