HİKMET DAMLALARI
hikmet damlaları şiir kitabı TebDer

Çit Süt Ve SuÇİT SÜT VE SU                        “Süte”

 

Bizce toprak ağaları

Onlarca derebeyleri, voyvodalar

Uçsuz bucaksız toprak

Lortlar kamarası, babadan miras vekâlet

Sermayenin gücü

Koç oğulları, bir telefonluk uzaklık

Yani ilişkiler ağı

Denge ve karşılık. Paylaşım veya

Ayakkabıcının oğlu ayakkabıcı olacak

Hırsızlar kralı, kayıp prens

Göçebe Türkmen’e anlatamazsın

Toprağın etrafına çit çakmayı

Onun ördüğü taş duvar

Keçileri kaçmasın diye

Alabildiğine geniş bozkır

Sür sürebildiğince atı

Nerede dilersen, orada kur obanı.

Su katmayı anlatamazsın süte

Süt süttür. Su ise sudur

Karıştırmak hem ayıptır, hem de günahtır

Anlaşılmaz

Yapılamazdır.

 

25.11.2011

TOKAT

“Semaha Şiir kitabından”

ADRESE HAVALE: Erkan Yazargan Semerkant Mah. Murat Apt. No:32 TOKAT CEBE HAVALE: +90 535 063 84 23