HİKMET DAMLALARI
hikmet damlaları şiir kitabı TebDer

Damgalar
DAMGALAR        “Yola koyulmuş damga oğullarına”

 

Yola koyulmuş obalar

Farkları damgalarından belli

Tanış olmak ve tanımak için

Okumsu, yayımsı, atımsı, keçimsi

Çadır, dağ, gök, güneş, günümsü

Damgalar

Beyaz, yeşil, siyah veya boz

Keçeye işlenmiş hatta

Hayvanın baldırına yakılmış damgalar

 

“Pirim o dağın, o ırmağın, o ormanın

Doğuya bakan yönünde uygun

Yaşam alanları var. Bize

İdareciler zayıf veya adildir.”

Yola koyulur obalar

Hepsi damgasından belli

Ok ile yay o dağa doğru

Gün ile ay bu ırmağa doğru

Unutmayın birbirinizi!

En az senede bir gidin – gelin

Sorun hallerinizi

Omuz verin işlerinizde birbirinize

Sulha ulaştırın sorunlarınızı

Diliniz bir, töreniz bir

Varsıl veya yoksul kalsanız bile

En değerlisi

Değerleriniz

Sizi siz yapan

Unutmayın birbirinizi

 

25.11.2011

TOKAT

 

ADRESE HAVALE: Erkan Yazargan Semerkant Mah. Murat Apt. No:32 TOKAT CEBE HAVALE: +90 535 063 84 23