HİKMET DAMLALARI
hikmet damlaları şiir kitabı TebDer

Emirler
EMİRLER                    “Kitaplara”

 

Tevrat’ın ilk emri “yap”

Zebur “anla”

İncil “söyle”

Kuran “oku”

Budha ne der: “dinle”

Bilim “araştır”

Filozoflar “düşün”

 

Yap, doğruyu yap

Anla, hakikati anla

Söyle, gerçekleri söyle

Oku, her şeyi oku

Dinle, dışını ve içini dinle

Araştır, hikmeti araştır

Düşün, soruları düşün

 

Yap ve bırak geleceğe miras

Anla ve anlat anlatabildiğince

Söyle korkmadan, çekinmeden

Oku cesaretle ve hikmetle

Dinle sessizce, duy

Araştır bıkmadan, usanmadan

Düşün, düşünebildiğince ve

Yaz, bulduklarını

Öğret

 

Dil söylemek, kulak dinlemek için

Akıl anlamak, düşünmek için

Göz görmek, okumak için

El yapmak için

Ele, göze, kulağa ve dile

Gerçeğin demine

Hakk’ın devranına, düzenine

Kaleme ve kitaba

Her şeyden önce insana

 

Erkan Yazargan

06.10.2011

TOKAT

“Kayıp Kitap kitabından”

ADRESE HAVALE: Erkan Yazargan Semerkant Mah. Murat Apt. No:32 TOKAT CEBE HAVALE: +90 535 063 84 23